รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
เลือกปี พ.ศ.  
 
 


ที่อยู่ ในโรงเรียนสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000   
Create by : http://msglive.org Version 3.1 ©2552-2557.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.